HENDRIK-XS
Mik Hendrikx
van Hegelsomstraat 10
4814 BT Breda
tel:076-5213394
email:
mik-xs@hetnet.nl

Christiaan Hendriks
Moleneind 26
4847 CJ Teteringen
tel:06-12236783
email: christiaanhendriks@hetnet.nl

 

Hendrik-xs was een samenwerkingsverband tussen twee kunstenaars: Mik Hendrikx
en Christiaan Hendriks. Wat in 1993 als experiment begon groeide uit t
ot een langdurige samenwerking.
Deze heeft geleid tot een aantal installaties op locatie, enkele projecten en diverse korte videofilms.
Een steeds terugkerend begrip in het werk is het idee van transformatie.

Hendrik-xs maakt onder andere gebruik van afbeeldingen of afgietsels van het menselijk lichaam
in combinatie met andere elementen. Uit beeld- en materiaalkeuze blijkt een interesse in
de alchemistische denkwijze die eveneens berust op een transformatieproces.

PROJECTEN
Bij de projecten vormt het publiek een onderdeel van het beeld. Soms gebeurt dit op vrijwillige basis,
soms wordt men met deelname geconfronteerd. In "Door de muur de oneindigheid" kan het publiek
zijn handen aanbieden om er een mal van te laten maken. De afgietsels hiervan vormen samen met
de deelname later het beeld, wat groeit door medewerking van het publiek.
In "Do you know..." wordt het publiek uitgenodigd om binnen te stappen in de installatie om vervolgens
geconfronteerd te worden met een onderdeel ervan;
samen luisteren naar "Do you know...",
gezongen door Hendrik-xs.
Het overkoepelend doel in deze projecten is de intiemere betrokkenheid tussen kunstenaar, publiek en
beeld.